Edited by Mehmet DEMİRYÜREK THE DETAILED ANNUAL REVENUE REGISTER OF THE OTTOMAN EMPIRE H. 1076 (1665-66) CİZYE, AVARIZ, OCAKLIK, ADET-İ AĞNAM, GÜMRÜK, TUZLA AND MUKATAA 

THE DETAILED ANNUAL REVENUE REGISTER OF THE OTTOMAN EMPIRE H. 1076 (1665-66) CİZYE, AVARIZ, OCAKLIK, ADET-İ AĞNAM, GÜMRÜK, TUZLA AND MUKATAA

THE DETAILED ANNUAL REVENUE REGISTER OF THE OTTOMAN EMPIRE H. 1076 (1665-66) CİZYE, AVARIZ, OCAKLIK, ADET-İ AĞNAM, GÜMRÜK, TUZLA AND MUKATAA

Foreword PART ONE INTRODUCTION Sheep Tax Levied on the Camels Duty of the State: Balance and Legitimacy Methodology The Importance of this Detailed Register An Undated Detailed Annual Revenue Register of the Ottoman Empire PART TWO DEVLET-İ ALİYYE’NİN MUFASSAL İRÂD DEFTERİ - The Annual Revenue of the Ottoman Central Treasury 1.Tabʻi Kalem-i Muhasebe-i Evvel 2. Tabʻi Kalem-i Muhasebe-i Cizye 3. Tabʻi Kalem-i Muhasebe-i Haremeyn-üş-Şerifeyn 4. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Haremeyn-üş-Şerifeyn 5. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Maden 6. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Evvel 7. Tabʻi Kalem-i Ziyâde-i Cizye 8. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Brusa 9. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Haslar 10. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Kefe 11. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Avlonya 12. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Istanbul 13. Tabʻi Kalem-i Cedide Ulâ 14. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Eğriboz 15. Tabʻi Kalem-i Mevkufât 16. Tabʻi Kalem-i Mukataa-i Ağnam 17. Tabʻi Kalem-i Muhasebe-i Anadolu Glossary Index

Author
Edited by Mehmet DEMİRYÜREK
Other informations
2020 116 p.
ISBN
978-975-428-640-3
Price
10.00 $