Zeki KUNERALP İKİLİ RAPOR/RAPPORT DES DEUX. Türkiye ile Yunanistan Arasında Muallakta Bulunan Meseleler Hakkında Hal Sureti Teklif Etmekle Mükellef Türk-Yunan İkili Komitesi Çalışmaları (Mayıs-Ağustos 1959) 

İKİLİ RAPOR/RAPPORT DES DEUX. Türkiye ile Yunanistan Arasında Muallakta Bulunan Meseleler Hakkında Hal Sureti Teklif Etmekle Mükellef Türk-Yunan İkili Komitesi Çalışmaları (Mayıs-Ağustos 1959)